Classical

Fantasie Impromptu – F. Chopin, 2014

Piano Concerto No. 1 Mvt. III – F. Chopin, 2013

Piano Concerto No. 2 Mvt. III – C. Saint-Saëns, 2011

Piano Concerto No. 11, Mvt. I – F. Haydn, 2009